icon-ergoicon-fysioicon-handlogo-fysio Afspraak maken
Menu

Mckenzie-therapie

McKenzie MDT is de afkorting van McKenzie Mechanical Diagnosis and Treatment. Het is een behandelmethode voor mensen met klachten aan het bewegingsapparaat. We zien vooral uitstekende resultaten bij rug- en nekklachten die gepaard gaan met eventuele uitstraling in benen of armen. Het doel van de methode is niet alleen om de klachten zo snel mogelijk te laten verdwijnen, maar ook te voorkomen dat deze in een later stadium terugkeren.

Tijdens de eerste behandeling vindt er een vraaggesprek plaats, waarna er een houding- en bewegingsonderzoek volgt. Er wordt gekeken of uw klachten geschikt zijn voor behandeling en hoe door herhaalde bewegingen of houdingen uw symptomen beïnvloed worden. Uw klachten zijn vooral mechanisch als ze wisselen van plaats en/of intensiteit en positief of negatief reageren op houdingen en bewegingen zoals staan, lopen, bukken, zitten of  tillen. Op basis van de onderzoeksgegevens wordt een oefenprogramma samengesteld waarmee u aan de slag gaat.

In de filosofie van McKenzie MDT is het belangrijk dat u leert uzelf te genezen. Een McKenzie MDT therapeut is daarom in de eerste plaats een coach. De therapie bestaat uit oefentherapie en wordt gecombineerd met adviezen over een juiste houding en ergonomisch bewegen. Meestal dient u enkele malen per dag een eenvoudige, op u persoonlijk afgestemde oefening uit te voeren. Dit kan zowel thuis als op het werk. Pas als blijkt dat genezing op deze wijze niet (geheel) mogelijk is, zal de therapeut manuele handelingen inzetten om uw klachten te verhelpen.