icon-ergoicon-fysioicon-handlogo-fysio Afspraak maken

Nieuws


Fysiotherapie van den Schoor- de Maat behaalt kwaliteitskeurmerk!

De belangrijkste doelen bij het fysiotherapeutisch handelen in onze praktijk zijn snelle cliëntenzorg, kwaliteit en deskundigheid. Daarnaast vinden we goede communicatie en transparantie erg belangrijk.

Plus Keurmerk

Om onze kwaliteit inzichtelijk te maken, hebben we op woensdag 16 november 2016 een hele dag een toetsing/keuring gehad door een onafhankelijk auditbureau. Deze toetsing hebben we met glans doorstaan en we zijn er bijzonder trots op dat onze praktijk het Plus Keurmerk behaald heeft. Er is gelet op veiligheid, hygiëne, scholing, privacy en of de geleverde zorg doelmatig en effectief is.

Klantevredenheidsmeting

Zoals onze patiënten weten wordt er met regelmaat door een extern bureau een Klantevredenheidsmeting gedaan via een anonieme vragenlijst. In 2015 hebben wij van onze patiënten gemiddeld een cijfer 8,7 gekregen waar we erg dankbaar voor zijn. We blijven er naar streven om de kwaliteit van handelen en de fysiotherapeutische zorg op een hoog niveau te houden.

Op beide kwalificaties zijn wij bijzonder trots!

« Terug