icon-ergoicon-fysioicon-handlogo-fysio Afspraak maken
Menu

Fysiofitness

Een gezond lichaam is een belangrijk onderdeel van ons dagelijks bestaan. Om gezond te worden en te zijn is het belangrijk om te blijven bewegen. We bewegen het liefst op een verantwoorde manier zodat lichaam en geest in balans zijn. Met onze Fysiofitness bieden wij u deze mogelijkheid.

Op onze locaties in Heythuysen en Meijel staat een deskundig team voor u klaar om u te begeleiden tijdens het fitnessen. De Fysiofitness past binnen uw revalidatietraject of werkt preventief en voorkomt blessures of lichamelijke klachten. Door op een efficiënte en veilige manier te (leren) sporten levert Fysiotfitness ook een belangrijke bijdrage bij het tegengaan van klachten die samenhangen met artrose, reumatische aandoeningen, hart- en vaatziekten, longaandoeningen, osteoporose, diabetes en chronische nek- en rugklachten.

U traint in een groep aan de hand van uw persoonlijke programma onder de professionele begeleiding van een fysiotherapeut. Samen met de fysiotherapeut wordt een beweegprogramma opgesteld dat helemaal aan uw persoonlijke wensen voldoet. Alvorens de training start, wordt er een procedure met u doorlopen zodat alles vlekkeloos van start kan gaan.

Procedure

U begint altijd met een intakegesprek bij de fysiotherapeut. Zo stellen we samen uw doelen en wensen vast. U geeft aan of u uw lichamelijke belastbaarheid, kracht of conditie wilt vergroten. U bent immers degene die bepaalt hoe uw training eruit mag zien.

Na het intakegesprek volgt altijd een fitheidsscan. Deze is bedoeld om inzicht te krijgen in uw huidige fysieke belastbaarheid. De test bestaat zowel uit een gezondheidscheck (bloeddruk, hartslag, BMI en vetpercentage) als een krachttest en conditietest. Vanuit deze test wordt een programma op maat opgesteld. Zodoende kunt u op uw eigen niveau starten met de fysiofitness. Na elke 4 maanden vindt er, indien u dit wenst, een evaluatie plaats waarbij de testen worden herhaald. Zo kunnen zowel de therapeut als uzelf de voortgang nauwlettend volgen.

Elke deelnemer ontvangt een wellness-sleutel (alleen in Heythuysen), waarop uw persoonlijk trainingsprogramma wordt opgeslagen. Deze sleutel geeft bij elk apparaat de juiste instellingen. Tijdens de trainingen draag iedere deelnemer, indien van toepassing, een borstband, zodat de hartfrequentie gecontroleerd kan worden. Vanaf dit moment zult u onder begeleiding van een fysiotherapeut in groepsverband starten met de Fysiofitness.

De training vindt plaats op vaste tijden, zodat de groepen niet te groot worden en u dus niet lang op een toestel hoeft te wachten. Op de locaties in Heythuysen en Meijel gelden verschillende openingstijden. Kijk hieronder in het schema welke tijd het beste bij u past of informeer bij uw therapeut of aan de balie naar de beschikbare tijden.

Fitnesstijden

 

Heythuysen

Meijel

Maandag

08.00-09.00

09.00-10.00

 

18.00-19.00

 
 

19.00-20.00

 

Dinsdag

11.00-12.00

18.00-19.00

 

18.00-19.00

 
 

19.00-20.00

 

Woensdag

16.00-17.00

09.00-10.00

 

17.00-18.00

 

Donderdag

08.00-09.00

 
 

18.00-19.00

 
 

19.00-20.00

 

Vrijdag

11.00-12.00

09.00-10.00

Tarieven

Samenstellen persoonlijk programma (eenmalig)

Intake / fitheidscan

€ 60,00

Borstband voor bevestiging Polar

€ 7,00

Trainingssleutel (borg)

€ 15,00

Abonnementsprijzen per maand

1 uur training per week

€ 35,50

2 uur training per week

€ 49,50

Evaluatie:

 

In overleg

gratis

Reglement

Algemeen:

 • Deelname aan Fysiofitness dient voorafgegaan te worden door een intake, gezondheids- en fitheidtest.
 • De intake, gezondheid- en fitheidtest omvatten: de intake, meten van lengte, gewicht, bloeddruk, hartslag, vetpercentage en BMI. De conditie en kracht worden getest waarna een persoonlijk programma wordt samengesteld afgestemd op de specifieke doelstelling.
 • Fysiofitness onder begeleiding houdt in dat u in een groep traint, waarbij u uw individuele programma afwerkt onder begeleiding van een fysiotherapeut (of een fysiotherapeut i.o.).
 • De trainingen vinden telkens plaats op vastgestelde tijden en duren een uur.
 • Lessen die uitvallen ten gevolge van feestdagen of vakantie van de deelnemer komen te vervallen.
 • Bij verhindering kunnen lestijden meestal binnen dezelfde week in overleg verplaatst worden naar een andere tijd.
 • Op aanvraag van de deelnemer kan een tussentijdse evaluatie gedaan worden waarbij de resultaten van de training getest en geëvalueerd worden.
 • Het abonnement is persoonsgebonden; het is niet toegestaan iemand anders te laten trainen op uw trainingssleutel.
 • Polar borstbandjes ten behoeve van hartslagregistratie mogen nooit mee naar huis worden genomen.

Betaling:

 • Door ondertekening van een formulier geeft u toestemming aan Fysiotherapie De Maat om een doorlopende incasso-opdracht  te sturen naar uw bank om de maandelijkse kosten t.b.v. de fysiofitness van uw rekening af te schrijven. Het Incassant ID is: NL33ZZZ141188130000. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank.
 • Betaling van de intake, gezondheid- en fitheidtest, borstband en abonnement is eenmalig en geschiedt eveneens door middel van automatisch incasso onder Incassant ID NL33ZZZ141188130000.
 • De borg voor de trainingssleutel dient contant betaald te worden. U krijgt het borgbedrag terug wanneer de trainingssleutel weer onbeschadigd ingeleverd wordt bij beëindiging van uw abonnement.

Abonnement:

 • Het abonnement gaat in op de datum van inschrijving zoals vermeld op het inschrijvingsformulier.
 • Bij aanvang van een abonnement worden er geen administratiekosten berekend.
 • Abonnementen worden voor onbepaalde tijd afgesloten en hebben een opzegtermijn van 1 maand, ingaande op de eerste dag van de maand.
 • Aanpassing of beëindiging van het abonnement moet minimaal een maand van tevoren schriftelijk worden ingediend.
 • In geval van een (tijdelijke) beëindiging van het abonnement wordt bij het opnieuw activeren van het abonnement € 25 administratiekosten in rekening gebracht via automatisch incasso.
 • Beëindigen van het abonnement kan alleen door middel van het beëindigingsformulier dat tijdens de inschrijving meegegeven is of achteraf nog bij uw trainer aangevraagd kan worden.
 • Alleen bij langdurige ziekte (met schriftelijke bevestiging van fysiotherapeut of arts) of zwangerschap kan het lidmaatschap tijdelijk kosteloos stopgezet worden.

Hygiëne en verzorging:

 • U bent verplicht een handdoek en schone sportschoenen mee te nemen.
 • Schoenen die buiten gedragen zijn of niet geschikt zijn voor de fysiofitness, worden niet toegelaten.
 • Wij verzoeken u na gebruik van apparatuur telkens de handgrepen en zittingen van de toestellen schoon te maken.
 • Wij adviseren u een bidon mee te nemen zodat u tijdens de training regelmatig kunt drinken.
 • Kleedkamers en douches dienen netjes achtergelaten te worden.

Algemeen:

 • Het lid verklaart dat hij/zij de Fysiofitness uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen risico en dat de kosten voor enig letsel geheel door hem/ haar worden gedragen. Medewerkers van Fysiofitness kunnen nooit verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijke ongevallen, opgelopen verwondingen of ander lichamelijk letsel en eventuele daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van deelnemers.
 • Indien de deelnemer zich niet aan het reglement houdt, heeft Fysiotherapie De Maat de bevoegdheid de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 • Fysiotherapie De Maat behoudt  zich het recht voor de contributie te wijzigen, groepen te wijzigen en tijden van groepen te veranderen. De deelnemer heeft in die situatie het recht om de overeenkomst binnen een maand na wijziging op te zeggen.
 • In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie van Fysiotherapie De Maat.