icon-ergoicon-fysioicon-handlogo-fysio Afspraak maken
Menu

Kwaliteit

Snelle patiëntenzorg, kwaliteit en deskundigheid zijn onze belangrijkste doelen bij het fysiotherapeutisch handelen. Daarnaast vinden we goede communicatie en transparantie erg belangrijk.

Plus Keurmerk

Op 16 november 2016 hebben we een toetsing en keuring gehad door een onafhankelijk auditbureau om onze kwaliteit inzichtelijk te maken. Deze hebben we glansrijk doorstaan. We zijn er bijzonder trots op dat onze praktijk het Plus Keurmerk behaald heeft. Dit predicaat is geldig tot en met 2018.

Klanttevredenheidsmeting

Bij de toetsing werd gekeken naar veiligheid, hygiëne, scholing, privacy en of de geleverde zorg doelmatig en effectief is. Daarnaast wordt er met regelmaat door een extern bureau een klanttevredenheidsmeting gedaan via een anonieme vragenlijst. In 2018 hebben wij van onze patiënten gemiddeld een 8,7 gekregen. Hier zijn we erg dankbaar voor. We blijven ernaar streven de kwaliteit van handelen en de fysiotherapeutische zorg op een hoog niveau te houden.

 

Wij zijn bijzonder trots op beide kwalificaties!