icon-ergoicon-fysioicon-handlogo-fysio Afspraak maken
Menu

Kwaliteit

Snelle patiëntenzorg, kwaliteit en deskundigheid zijn onze belangrijkste doelen bij het fysiotherapeutisch handelen. Daarnaast vinden we goede communicatie en transparantie erg belangrijk. Hiervoor worden regelmatig scholingen gevolgd en vindt overleg plaats. Ook interne evaluatie is onderdeel van overleg. Al onze medewerkers staan ingeschreven in de kwaliteitsregisters voor fysiotherapeuten, zijn lid van het KNGF, NVFK, NVMT NVHT en NVFB

Met regelmaat wordt door een extern bureau een klanttevredenheidsmeting gedaan via een anonieme vragenlijst.