icon-ergoicon-fysioicon-handlogo-fysio Afspraak maken
Menu

Kwaliteit

Snelle patiëntenzorg, kwaliteit en deskundigheid zijn onze belangrijkste doelen bij het fysiotherapeutisch handelen. Daarnaast vinden we goede communicatie en transparantie erg belangrijk.

Met regelmaat wordt door een extern bureau een klanttevredenheidsmeting gedaan via een anonieme vragenlijst.