icon-ergoicon-fysioicon-handlogo-fysio Afspraak maken

Vergoeding

De behandelingen door uw fysiotherapeut worden vergoed uit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen is afhankelijk van het pakket dat u heeft afgesloten bij uw zorgverzekeraar. Kinderen tot 18 jaar hebben recht op 18 behandelingen vanuit de basisverzekering en datgene wat de aanvullende verzekering biedt. Bij chronische indicaties worden de behandelingen na de twintigste behandeling volledig vergoed vanuit de basisverzekering. De eerste twintig behandelingen worden, afhankelijk van de dekking in de aanvullende verzekering, volledig of gedeeltelijk vergoed.

Wij kunnen ons voorstellen dat dit best ingewikkeld is. Twijfelt u of uw behandelingen vergoed worden, neem dan gerust contact met ons op.

Tarieven

De meeste behandelingen worden vergoed via uw zorgverzekering en worden dan ook rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Als de behandelingen niet vergoed worden of u heeft geen aanvullende verzekering, dan zullen deze bij u in rekening gebracht worden. Daarvoor gelden onderstaande tarieven.

Behandeling fysiotherapie€ 32,00
Behandeling kinderfysiotherapie€ 40,00
Behandeling manuele therapie€ 40,00
Behandeling oedeemtherapie€ 40,00
Behandeling bekkenfysiotherapie€ 40,00
Behandeling geriatrie fysiotherapie€ 40,00
Lange zitting voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen€ 40,00
Screening en Intake en onderzoek zonder verwijzing:eerste behandeling€ 43,00
Intake en onderzoek na verwijzing:eerste behandeling€ 43,00
Op verzoek arts of specialist:eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek incl. rapportage€ 55,00
Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport€ 30,00
Eenvoudige, korte rapporten€ 30,00
Uitgebreide rapporten€ 65,00
Instructie/overleg met ouders van de patiënt€ 30,00
Toeslag voor behandeling aan huis€ 14,00
Toeslag voor behandeling in instelling€ 7,00

Let op!

  • Bovenstaande tarieven zijn van toepassing op het moment dat u niet of onvoldoende verzekerd bent.
  • Wij hebben met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Bent u voldoende aanvullend verzekerd dan zullen de tarieven gelden die de zorgverzekeraar met ons contractueel heeft vastgelegd.
  • U bent zelf verantwoordelijk voor hoeveel behandelingen u vergoed krijgt door uw zorgverzekeraar.
  • Voorkom verrassingen: kijk naar uw polisvoorwaarden!