icon-ergoicon-fysioicon-handlogo-fysio Afspraak maken

Vergoeding

De behandelingen door uw fysiotherapeut worden vergoed uit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen is afhankelijk van het pakket dat u heeft afgesloten bij uw zorgverzekeraar.

Kinderen tot 18 jaar hebben recht op 18 behandelingen vanuit de basisverzekering en datgene wat de aanvullende verzekering biedt.

Bij een verwijzing voor urine incontinentie worden 9 behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering.

Bij chronische indicaties worden de behandelingen na de twintigste behandeling volledig vergoed vanuit de basisverzekering. De eerste twintig behandelingen worden, afhankelijk van de dekking in de aanvullende verzekering, volledig of gedeeltelijk vergoed.

Wij kunnen ons voorstellen dat dit best ingewikkeld is. Twijfelt u of uw behandelingen vergoed worden, neem dan gerust contact met ons op.

Tarieven 2024

De meeste behandelingen worden vergoed via uw zorgverzekering en worden dan ook rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Als de behandelingen niet vergoed worden of u heeft geen aanvullende verzekering, dan zullen deze bij u in rekening gebracht worden. Daarvoor gelden onderstaande tarieven.

Behandeling fysiotherapie€ 41,00
Behandeling kinderfysiotherapie€ 53,50
Behandeling manuele therapie€ 53,50
Behandeling oedeemtherapie€ 53,50
Behandeling bekkenfysiotherapie€ 55,50
Behandeling geriatrie fysiotherapie€ 53,50
Intake en onderzoek na screening (zonder verwijzing)€ 53,50
Intake en onderzoek na verwijzing€ 53,50
Toeslag voor behandeling aan huis€ 15,00
Toeslag voor behandeling in een instelling€ 8,00
Extra lange zitting€ 55,50
Eenmalig (kinder-) fysiotherapeutisch rapport€ 53,50
Instructie/ overleg ouders van patient € 28,50
Telefonisch consult€ 25,50
  
  

Toelichting!

  • Bovenstaande praktijktarieven zijn enkel van toepassing indien u niet of onvoldoende verzekerd bent.
  • Wij hebben met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Bent u voldoende aanvullend verzekerd dan gelden de tarieven die de zorgverzekeraar met ons contractueel heeft vastgelegd.
  • U bent zelf verantwoordelijk hoeveel behandelingen u vergoed krijgt door uw zorgverzekeraar.
  • Voorkom verrassingen: kijk naar uw polisvoorwaarden!

Niet nagekomen afspraak: 75% van de geplande behandeling wordt in rekening gebracht.

Gereserveerde tijd voor een behandeling, welke niet minimaal 24 uur van tevoren is afgezegd, wordt in rekening gebracht.