icon-ergoicon-fysioicon-handlogo-fysio Afspraak maken
Menu

Huisregels

Om te zorgen dat onze zorg optimaal tot zijn recht komt en voor een goede gang van zaken hebben wij een aantal 'huishoudelijke' zaken op een rijtje gezet.

 

 • U wordt verzocht een eigen badlaken of handdoek mee te brengen.
 • U wordt verzocht bij de eerste afspraak uw verzekeringspolis en eventuele verwijsgegevens mee te nemen. Als uw gegevens tussentijds veranderen, dan wordt u verzocht deze dan s.v.p. doorgeven aan de receptie.
 • Wanneer u reeds een afspraak heeft, hoeft u zich niet meer te melden bij de receptie, maar kunt u in de wachtkamer plaatsnemen. Uw fysiotherapeut/ ergotherapeut zal u dan op de afgesproken tijd ophalen.
 • Neem uw afspraakkaartje mee, óók wanneer u de afspraken in uw eigen agenda zet. De therapeut kan daar dan de volgende afspraken op invullen.
 • Wanneer u 10 minuten ná het verstrijken van de begintijd van uw behandeling nog niet door uw therapeut gehaald bent, meldt u dan s.v.p. even bij de receptie.
 • Indien u een afspraak niet na kunt komen, dient u deze 24 uur van tevoren af te zeggen. De verzekeraars zullen de niet- nagekomen afspraken niet vergoeden. Wij zijn verplicht deze kosten bij niet tijdig afmelden bij u in rekening te brengen.
 • Wanneer u behandeld wordt of traint in de oefenzaal dient u een handdoek mee te nemen en schoeisel met schone zolen te dragen.
 • Voor openingstijden van de praktijk zie onze website of info-klapper.
 • Gegegevens worden op een beveiligde manier opgenomen in een electronisch patiëntendossier
 • Uw therapeut en/ of de administratief medewerkster houden, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, allerlei medische en administratieve gegevens bij. Meer informatie kunt u vinden in de privacyverklaring op de website en in de informatieklapper in de wachtkamer.
 • Indien u een klacht heeft over uw fysiotherapeut of ergotherapeut, dan kunt u dat altijd eerst met hem of haar bespreken. Levert dit geen bevredigende oplossing op of bespreekt u het liever met iemand anders, dan zal uw therapeut u verwijzen naar een externe klachtenfunctionaris of -commissie waarbij Fysiotherapie De Maat/ Ergotherapie Leudal- Peel en Maas is aangesloten. Meer informatie kunt u vinden op de website en de informatieklapper in de wachtkamer.
 • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat, let op dat daar dan geen waardevolle spullen in aanwezig zijn;
 • De directie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen in de praktijk of daarbuiten.
 • Wilt u uw fiets of auto zodanig parkeren dat anderen daar geen overlast van ondervinden?
 • U kunt in de wachtkamer gebruik maken van de aanwezige lectuur. Wilt u deze na gebruik terugleggen op de daarvoor bestemde plaats? Het is niet de bedoeling dat u de tijdschriften mee naar huis neemt.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
 • In het gehele gebouw is roken niet toegestaan.
 • Wij verzoeken u gebreken of storingen direct te melden bij één van de medewerkers.
 • Met de meeste zorgverzekeraars hebben wij afspraken gemaakt en declareren we digitaal de contractueel afgesproken tarieven. In alle andere gevallen gelden de in de wachtkamer en op de website vermelde praktijktarieven. 
 • Huisdieren zijn in de praktijk niet toegestaan, tenzij het om een hulp- of geleidehond gaat.