icon-ergoicon-fysioicon-handlogo-fysio Afspraak maken
Menu

Privacyverklaring

Uw fysio- of ergotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de wet AVG van toepassing. Deze wet bevat o.a. regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een privacyregeling vastgelegd in een procedure- document dat is op te vragen bij de balie van de lokatie Heythuysen.

Aan het begin van de behandeling wordt u gevraagd een toestemmingsformulier te ondertekenen voor het opnemen van uw gegevens in een elektronisch cliëntendossier, uitwisseling van gegevens met betrekking tot uw aandoening en nog een aantal andere zaken. U kunt aangeven waar u wel en geen toestemming voor geeft. Uw fysio- of ergotherapeut of  een administratief medewerkers geeft u hierover informatie en bespreekt dit tijdens of voor de eerste afspraak. 

Mocht u gedurende de behandeling hierover van gedachten veranderen dan is het mogelijk dat uw gegevens veranderd, verwijderd of afgeschermd worden.

Privacyverklaring

Uiteraard gaat onze praktijk zorgvuldig met uw gegevens om. Onderstaand is een gedeelte van de privacyregeling weergegeven.

  • Gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld
  • Gegevens zijn beveiligd en alleen toegankelijk voor de daartoe bevoegde geautoriseerde medewerkers
  • Gegevens worden niet zonder toestemming aan derden verstrekt 
  • Alle medewerkers en ingeschakelde derden hebben een geheimhoudingsplicht
  • Cliënten hebben een aantal rechten, zoals bijvoorbeeld recht om persoonsgegevens over te dragen, recht op vergetelheid, rechts op inzage, recht op correctie en aanvulling, recht op bezwaar, etc.
  • Op de locatie Heythuysen is er sprake van cameratoezicht: er worden opnamen gemaakt van de wachtkamer-balie en buiten bij de entree aan de achterzijde en de voorzijde. De opnamen worden opgeslagen en na 5 dagen gewist. Het doel van de opnamen is veiligheid. Alle wettelijke regels zullen in acht worden genomen bij de uitvoer en de verwerking hiervan.
  • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken of bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

De volledige privacyregeling kunt u opvragen bij de balie van de praktijk in Heythuysen.

De contactgegevens van de verantwoordelijke binnen Fysiotherapie De Maat/ Ergotherapie Leudal- Peel en Maas zijn: de heer D.F.M. de Maat, Stationsstraat 17 6093 BJ Heythuysen, dirk@fysiotherapiedemaat.nl, tel. 0475-491876