icon-ergoicon-fysioicon-handlogo-fysio Afspraak maken
Menu

Behandeling bij RSI of KANS

RSI is een verzamelnaam voor klachten, symptomen en syndromen die voorkomen in bovenrug, nek- en schoudergebied, armen, ellebogen, polsen, handen en vingers. De klachten worden vaak veroorzaakt door repeterende bewegingen, een langdurige statische houding of een combinatie van beiden. Verder kunnen persoonsgebonden en werkgebonden factoren een belangrijke rol spelen bij het ontstaan, verergeren of het in stand houden van RSI.

RSI

RSI komt in veel beroepsgroepen voor. Denk maar aan lopendebandwerkers en mensen die veel achter een beeldscherm zitten, of aan beroepsmusici, kassamedewerkers, tennissers (tenniselleboog) en kappers. Bekende voorbeelden van RSI-aandoeningen zijn de muisarm en de sms-duim.

Er zijn verschillende gradaties aanwezig. RSI kan zowel specifieke (Carpaal tunnel syndroom, epicondylitis) aandoeningen bevatten, als ook aspecifieke aandoeningen. Je kunt grofweg drie fasen onderscheiden. Dit zegt echter niets over de ontstaansgeschiedenis en de prognose.

Fase 1: Beginnende fase
U heeft last van tintelingen, gevoelige en vermoeide nek en schouders, maar ook handen en polsen. De klachten treden vaak op na het werk en verdwijnen vaak na een goede nachtrust. Je kunt je dagelijkse werkzaamheden nog goed uitvoeren. Er is meestal nog geen duidelijke relatie met het werk. De klachten zijn meestal nog acceptabel. Het is belangrijk om in dit stadium reeds de klachten bespreekbaar te maken en maatregelen te nemen.

Fase 2: Klachten nemen toe
De klachten treden vaker op, ook gerelateerd aan bepaalde taken zoals bijvoorbeeld typen of scrollen met de muis. De pijn kan zeurend, tintelend of stekend van aard zijn. Soms is er sprake van krachtsverlies en verandering van gevoel. Klachten verdwijnen niet meer door normale avond- of weekendrust. Een consult bij een huisarts of fysiotherapeut wordt dringend aangeraden.

Fase 3: Blijvende fase
De pijn is vrijwel continu aanwezig en breidt zich verder uit. Er is geen duidelijke relatie meer met bepaalde taken. Er is vaak sprake van vermoeidheid, verminderd gevoel en krachtsverlies in je armen en handen. Er treden vaak slaapproblemen op. De klachten zullen niet meer snel weggaan. Werken is steeds moeilijker, zo niet onmogelijk.

Fysiotherapie kan in alle fases een belangrijke rol spelen. Er kan aandacht besteed worden aan een goede ergonomische werkplek, de juiste werkhouding en een juiste manier van werken. Daarnaast worden adviezen gegeven t.a.v. het voorkomen van stress en een goede afwisseling van belasting. Het ontspannen van de spieren, het aanleren van ontspanningsoefeningen en het aangeleerd krijgen van oefeningen voor mobiliteit en spierkracht behoren tot de taak van een fysiotherapeut.

KANS

Tegenwoordig wordt vaak de term KANS gebruikt. KANS staat voor klachten aan de arm, nek en/of schouder en is eigenlijk een verzamelnaam voor al de klachten die in deze regio voorkomen. De specifieke KANS bestaat uit een twintigtal aandoeningen zoals een nekhernia, een instabiliteit van de schouder of een Carpaal Tunnel Syndroom. Daarnaast is er nog een groep aspecifieke KANS waarvoor meestal geen medische oorzaak gevonden wordt.

In onze praktijk is ruime ervaring aanwezig in de behandeling van RSI/KANS-klachten.