icon-ergoicon-fysioicon-handlogo-fysio Afspraak maken
Menu

Training bij COPD

Kenmerken van COPD 

COPD is een langdurige ontsteking van het slijmvlies van de luchtwegen. Deze begint vaak met extra slijmvorming. Later beschadigt de ontsteking de longen. Verkoudheid, luchtweginfecties of prikkelende lucht, zoals rook, kunnen de ontsteking van het slijmvlies in de luchtwegen verergeren. Ook kunnen kleine luchtwegen hun stevigheid verliezen, waardoor de longen minder rekbaar worden.

Oorzaak van COPD 

Naast erfelijke factoren is verreweg de belangrijkste oorzaak van COPD (mee)roken. Dit veroorzaakt een lang aanhoudende ontsteking van het slijmvlies in de luchtwegen. Langdurig werken in een omgeving met bijvoorbeeld veel steen- en metaalstofdeeltjes in de lucht kan ook tot een ontsteking leiden. De beschadiging van het slijmvlies verergert geleidelijk waardoor klachten vaak pas na het 40e levensjaar merkbaar worden.

Klachten bij COPD

 • Hoesten
 • Slijm opgeven
 • Piepende ademhaling
 • Kortademig bij inspanning

Training bij COPD

Ter ondersteuning kunt u een trainingsprogramma specifiek voor COPD volgen. De fysiotherapeut kan aan de hand van de verwijzing en testresultaten bij de longarts bepalen in welk profiel u past. Het profiel bepaald dan of de COPD-patiënt een kortdurende of een langdurend traject mag volgen op kosten van de basisverzekering.

De fysiotherapeutische interventie voor een langdurig traject bestaat uit 70 behandelingen in het startjaar en 52 behandelingen in een vervolgjaar.

De volgende aspecten worden gemeten: 

 • Intake en nulmeting
 • Individuele behandeling: gericht op huf- en ademhalingstherapie.
 • 12 maanden therapie 1-2 maal per week een uur.
 • Na iedere 3 maanden een evaluatie- en testmoment

Intake en Nulmeting

De intake bestaat uit een fysiotherapeutische anamnese en onderzoek volgens de KNGF-richtlijn COPD. Aangevuld met de volgende tests: 

 • Conditietest (6-minutenwandeltest) 
 • BORG-score dyspneu, BORG-score vermoeidheid  
 • saturatiemeting spO2
 • MRC-test/CCQ lijst
 • Spierkracht meting

Therapie

De therapie/training wordt aangepast aan uw persoonlijke situatie. Indien mogelijk traint u in een kleine groep met mensen die ook luchtwegklachten hebben. Een voorbeeld van doelen die tijdens de therapie nagestreefd worden:

 • bevordering van zelfredzaamheid en ziekte-inzicht 
 • bevordering van de mucusklaring (hoest- en huftechnieken)
 • verbetering van het uithoudingsvermogen  
 • versterking van de perifere- en ademhalingsspieren  
 • vermindering dyspneu/verbetering ademregulatie (bijvoorbeeld middels ademhalings- en ontspanningsoefeningen)
 • bevordering van therapietrouw en zelfredzaamheid

Evaluatie 

Evaluatie geschiedt om de 3 maanden door de (nul)metingen te herhalen en de patiënt uitleg te geven en te instrueren over het bereikte resultaat.