icon-ergoicon-fysioicon-handlogo-fysio Afspraak maken
Menu

Geriatriefysiotherapie

De geriatriefysiotherapeut is de specialist op het gebied van behandeling en begeleiding van kwetsbare ouderen en mensen die te maken hebben met meervoudige/complexe gezondheidsproblemen.

Hierbij kunt u denken aan patiënten die bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson, MS of een gebroken heup, klachten of problemen ervaren in het dagelijks functioneren. Onze praktijk is aangesloten bij de netwerken Parkinsonnet en MSzorgNederland.

Taken van de geriatriefysiotherapeut zijn:

  • Verbeteren van uw lichamelijk functioneren en voorkomen van verdere achteruitgang. Hierdoor blijft u zo zelfstandig mogelijk in uw dagelijks functioneren.
  • Zorgdragen voor preventie, adviseren en begeleiden van gezinsleden, andere zorgverleners en uw mantelzorger.
  • Begeleiden wanneer u ontslagen wordt uit het ziekenhuis of revalidatiecentrum.
  • Adviseren en begeleiden wanneer u afhankelijk wordt van hulpmiddelen, bijvoorbeeld als u slecht ter been wordt.
  • Informatie geven over valpreventie.

Wat is een geriatriefysiotherapeut?

De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in het behandelen van ouderen met meervoudige gezondheidsproblemen, en heeft kennis van ouderdomsziekten en de daarbij passende fysiotherapeutische behandeling. De geriatriefysiotherapeut verbetert uw lichamelijk functioneren en voorkomt verdere achteruitgang. Hierdoor blijft u zo zelfstandig mogelijk in uw dagelijkse handelingen. De geriatriefysiotherapeut houdt ouderen in beweging!

Wanneer bezoekt u een geriatriefysiotherapeut?

U kunt naar de geriatriefysiotherapeut als bewegen niet meer vanzelfsprekend is. Bijvoorbeeld als u klachten ervaart doordat uw conditie achteruit gaat, uw kracht minder wordt, of doordat u wel eens last heeft van uw evenwicht. Of als lopen, traplopen, fietsen, wassen, aankleden, huishoudelijk werk en het beoefenen van hobby’s moeilijker worden en de kans op vallen toeneemt.

Ook kunt u bij de geriatriefysiotherapeut terecht wanneer u bijvoorbeeld een beroerte heeft gehad en wilt gaan revalideren om specifieke taken weer te oefenen.

Wat is de werkwijze van de geriatriefysiotherapeut?

Tijdens de eerste afspraak worden uw klachten zorgvuldig in kaart gebracht. Uw gezondheid en dagelijks functioneren worden besproken en u wordt onderzocht. Daarna wordt er samen met u een behandelplan opgesteld. Dit behandelplan is afgestemd op uw fysieke mogelijkheden en wensen. Daarnaast geeft de geriatriefysiotherapeut ook advies en voorlichting. Indien nodig wordt de behandeling afgestemd met andere zorgverleners (zoals de revalidatiearts, ergotherapeut, logopedist, huisarts of psycholoog) en de mantelzorger.

Waaruit bestaat de behandeling door een geriatriefysiotherapeut?

De behandeling is volledig afhankelijk van de uitslag van het onderzoek. De behandeling kan bestaan uit bijvoorbeeld looptraining, evenwichtsoefeningen, valpreventie, arm- en handtraining of oefenen van het opstaan uit bed of een stoel. Er wordt ook advies en voorlichting gegeven. De geriatriefysiotherapeut zal in overleg met u vervolgafspraken maken.

Geriatriefysiotherapeuten

  • Mevr. L.C.F. (Lian) Heijnen
  • Dhr. I.J.M. (Ivo) Didderiëns
  • Mevr. L.M.P. (Laura) Hendriks