icon-ergoicon-fysioicon-handlogo-fysio Afspraak maken
Menu

Sportrevalidatie

Er zijn veel mensen in Nederland die sporten, zowel recreatief als (semi) professioneel. Dit kan regelmatig gepaard gaan met blessures. In onze praktijk werken meerdere fysiotherapeuten die zich bezig houden met de behandeling en revalidatie van sportletsels of -blessures uit veel takken van sport.

Het doel is om de sporter zo snel en zo verantwoord mogelijk weer aan het sporten te krijgen. Bij een blessure kunnen spelers snel bij ons terecht voor een diagnose, advies en behandeling. Bij de diagnostisering en het herstel, maken we indien noodzakelijk gebruik van echografie.

Begeleiding en behandeling van voetballers

Een speerpunt van onze praktijk is de begeleiding en behandeling van voetballers. Al geruime tijd verzorgen wij de medische begeleiding en brengen we indien gewenst het fitheidsniveau in kaart van de selectiespelers van verschillende voetbalclubs.

Bij een blessure kunnen spelers snel bij ons terecht voor een diagnose, advies en behandeling. De trainer wordt op de hoogte gehouden van het herstel van zijn speler, zodat hij de training optimaal kan inpassen in het herstel.

Sportrevalidatie is gericht op het volgen van een sport specifiek herstelprogramma

Na een blessure is het voor een sporter niet voldoende als hij of zij hersteld is op 'normaal' niveau. Er moet extra aandacht gegeven worden aan de specifieke bewegingen en belasting die het sporten met zich mee brengt. Ook is het belangrijk om te kijken naar hoe herhaling van de blessure voorkomen kan worden. Naast fysiotherapeutische begeleiding krijgt u daarom een actieve sportrevalidatietraining gedurende de periode van herstel. 

De trainingen worden indien nodig samengesteld in samenwerking met de sportarts. De sportarts zal dan in samenwerking met de sportfysiotherapeut zo nodig een sportrevalidatieprogramma opstellen. De sportfysiotherapeut heeft kennis van sportaandoeningen en trainingsprincipes. Hij is daarom bij uitstek geschikt om het herstelproces na een blessure te begeleiden.

Hoe werkt sportrevalidatie?

Eerst wordt een analyse gemaakt van het beoogde eindniveau van de sporter. Deze analyse kan desgewenst gemaakt worden in samenwerking met de sportarts. Voor elk niveau waarop gesport wordt en voor ieder type sport zal de analyse uiteraard verschillend zijn. Na de analyse start de training, waarbij alle elementen (snelheid, kracht, uithoudingsvermogen en coördinatie) verantwoord worden opgebouwd. Daarna begint de sportspecifieke training. Hierin wordt de vertaalslag gemaakt naar het weer verantwoord kunnen hervatten van de eigen sportactiviteiten. Uiteraard wordt de terugkeer naar trainingen en wedstrijden nauwkeurig begeleid. Waar nodig vindt overleg plaats met trainer of coach.

Sportfysiotherapeuten

  • Dhr. K.L.H. (Koen) van den Beucken
  • Dhr. G.G.J. (Guido) Rutten