icon-ergoicon-fysioicon-handlogo-fysio Afspraak maken
Menu

 

Kinder-manuele therapie

 

Wanneer kinder manuele therapie?

Behandeling van een zuigeling met kinder-manuele therapie kan de aangewezen behandelmethode zijn indien er een beperkte mobiliteit in de nekwervelkolom van de zuigeling aanwezig is. De aanwezigheid van een dergelijke functiestoornis wordt vermoed, indien de zuigeling langdurig met het hoofdje naar dezelfde zijde ligt en een sterke voorkeur heeft voor het roteren naar één zijde en / of sterk overstrekt. Ook indien een zuigeling een afwijkende of onrustige slaaphouding (huilend wakker worden meerdere keren per nacht) heeft kan een verkennend consult bij een kinder-manueeltherapeut verhelderend werken.

 

Onderzoek

Er zijn vele oorzaken waardoor een zuigeling een voorkeurshouding en / of een overstrekking kan vertonen echter, indien kan worden vastgesteld dat de oorzaak ligt in een functiebeperking van de nekwervelkolom, is er een aangrijpingspunt voor behandeling. Het vaststellen en het behandelen van bovenbedoelde functiestoornis gebeurd door de kinder-manueeltherapeut.

Er bestaat een nauwe samenwerking met de kinderfysiotherapeuten die in onze praktijk werken. Zij kunnen u adviezen en oefeningen geven om symmetrie van het lichaam te stimuleren.

 

De kenmerken van een voorkeurshouding en/of overstrekkingsneiging zijn:

•             De baby kijkt vaak naar één kant of de baby houdt het hoofdje vaak in het midden.

•             De baby ligt scheef/asymmetrisch met de romp in een C- of banaanvorm.

•             De baby kijkt vaak omhoog of achterover.

•             De baby is gespannen en stijf ( het kindje voelt aan als een plank).

•             Soms is er sprake van een scheve, afgeplatte of asymmetrische schedel (plagiocephalie).

•             Ook kan een afgeplat achterhoofdje voorkomen (brachycephalie).

 

Behandeling

Er worden tijdens de kinder-manueel therapeutische behandelingen van de baby’s en kinderen geen harde manueel therapeutische technieken (“kraken”) gebruikt maar enkel mobiliserende, zeer zachte, milde technieken. Er is hier absoluut sprake van een veilige behandelvorm. Bij zuigelingen zal vaak de nek worden behandeld. De kinder-manueel therapeut zal de intensiteit laten voelen aan de ouders, zodat ervaren wordt dat er enkel zachte technieken gehanteerd worden. Om uw kind een zo vertrouwd en prettig mogelijk gevoel te geven, vragen wij u als ouder om tijdens de sessie(s) aanwezig te zijn.

 

Na gemiddeld 3 tot 5 behandelingen is er doorgaans sprake van een duidelijke verbetering/normalisering van de beweeglijkheid van de gewrichten. Bij zuigelingen zal na enige dagen/weken ook een duidelijke verandering dienen te ontstaan in de (voorkeurs-)stand van het hoofd. De behandeling zal maximaal een half uur duren en na 1-2 weken willen we u en uw kind graag terug zien. In die tussenliggende periode mag u zelf aan de slag met de gegeven adviezen en oefeningen van de kinderfysiotherapeut. Het blijkt dat, hoe jonger uw kindje wordt behandeld, hoe sneller resultaat tot stand komt.