icon-ergoicon-fysioicon-handlogo-fysio Afspraak maken
Menu

Tapen - Bandageren - Medical taping

Tapen en bandageren wordt aanbevolen voor (het voorkomen van) letsels aan gewrichten en/of spieren. Het doel van een tape of bandage kan een preventief doel zijn, een therapeutisch doel of nazorg na een kwetsuur.

Wat is het verschil tussen tapen en bandageren?

Tapen

Met behulp van tape kan een gewricht gestabiliseerd en/of ondersteund worden en kan de rek op spieren, pezen, bindweefsel en andere weke delen verminderd worden. De tape gaat hierbij dienen als kunstmatige spier, pees of gewrichtsband. Je maakt hierbij gebruik van kleefverbanden die niet elastisch zijn. Een tape is een niet-elastisch, klevend, scheurbaar verband op linnenbasis.

Bandageren

Bandageren is een methode om gekwetste structuren te fixeren en te ondersteunen. Je maakt hierbij gebruik van zwachtels die variëren van licht elastisch tot zeer sterk elastisch, poreus en niet poreus, en wel of niet klevend.

Het doel van een tape of bandage kan preventief of therapeutisch zijn of bedoeld zijn als nazorg na een kwetsuur:

  • Preventief: Bent u gevoelig voor blessures en heeft u een vrijetijdsbesteding waarbij de belasting zo hoog kan oplopen dat een blessure gemakkelijk kan optreden, laat dan van te voren een tape of bandage aanleggen.
  • Therapeutisch: U herkent wat symptomen van een mogelijke overbelasting. U kunt dan een 'herinneringstape' laten aanbrengen. Deze tape herinnert u aan een bepaalde beweging om overbelasting te voorkomen.
  • Nazorg: De blessure is 'genezen', maar het betreffende gewricht of de gekwetste spier is nog verminderd belastbaar. In dit geval kan dan een tape of bandage ondersteuning bieden.


Het beste is om de tape of bandage niet langer dan 1 á 2 dagen te laten zitten. Er kunnen namelijk huidirritaties optreden of zelfs huidbeschadigingen. Mocht de tape al na een korte periode na het aanbrengen beginnen te jeuken of prikken, neem dan meteen contact op met de behandelend therapeut.

Medical Taping Concept

Het principe van Medical taping berust op een ander principe.

De basis van het Medical Taping Concept werd in de jaren zeventig gelegd in Japan en Korea. Hier werden destijds tapemethodes ontwikkeld vanuit de gedachte dat beweging en spieractiviteit essentieel is om gezondheid te behouden of te herstellen.

De achtergrond gedachte is, dat spieren niet alleen nodig zijn voor beweging maar daarnaast ook bepalend zijn voor bijvoorbeeld de bloed- en lymfecirculatie en de lichaamstemperatuur. Als spieren niet goed functioneren, kan dat dus een scala van klachten en aandoeningen geven.

Voortbouwend op deze gedachte, zijn er diverse elastische tapesoorten ontwikkeld die de spieren in hun functie ondersteunen, zonder daarbij de beweging te beperken. Door aangedane spieren op deze manier te behandelen, wordt het lichaamseigen herstelproces geactiveerd. Tijdens de ontwikkeling van deze methode bleek al snel dat het toepassingsgebied veel ruimer was dan alleen het behandelen van spieren.

Het toepassingsgebied mag breed genoemd worden: Nabehandeling van blessures, reduceren van ontstekingen of vochtophopingen (oedeem, maar ook haematomen), houdingscorrecties, behandeling van klachten door overbelasting (zoals RSI, tennis- of golfelleboog). Ook neuro-reflectoire beïnvloeding, bijvoorbeeld bij hoofdpijn, behoort tot de mogelijkheden, evenals profylactisch tapen.

Vergoeding

Deze behandeling valt onder fysiotherapie. Dus heeft u een aanvullend pakket, dan worden de behandelingen met of zonder verwijsbrief van uw arts vergoed. Voor het gebruik van het materiaal wordt een onkostenvergoeding gevraagd. Indien gewenst kan het tapemateriaal ook zelf meegenomen worden.