icon-ergoicon-fysioicon-handlogo-fysio Afspraak maken
Menu

Trainingsprogramma voor Claudicatio Intermittens

Als u denkt dat u last heeft van Claudicatio Intermittens oftewel etalagebenen, dan is het goed om uw huisarts of onze fysiotherapeut te raadplegen. Met een goede aanpak en veel eigen inzet zult u veel baat ervaren tijdens uw dagelijkse bezigheden. Als deskundige van het dagelijks bewegen kan onze fysiotherapeut bepalen wat voor u de juiste aanpak is en u daarin begeleiden. Onze gespecialiseerde fysiotherapeuten zijn aangesloten bij Claudicationet.

Claudicatio Intermittens is een benaming voor pijn in de benen ten gevolge van een vernauwing of afsluiting van een slagader in de benen. Een vaker genoemde benaming is etalagebenen. De aandoening etalagebenen ontleent haar naam aan het feit dat mensen tijdens het lopen steeds even stil blijven staan vanwege pijn in een been. Om te verbloemen dat er iets aan de hand is, stopt men vaak bij een etalage. 

Tot voor kort was dotteren (evt. in combinatie met stents) de eerst gekozen behandeling van de vaatchirurg. Nu worden de patiënten eerst verwezen voor een traject ‘Begeleide looptraining’ bij een gespecialiseerde fysiotherapeut.

Wij zijn lid van Claudicationet en zijn gespecialiseerd in de behandeling van deze aandoening.

Hoe ontstaat Claudicatio Intermittens?

De beenslagaders vervoeren zuurstofrijk bloed van het hart naar de beenspieren. Slagaderverkalking (atherosclerose) kan vernauwingen of verstoppingen in de slagaders veroorzaken. Door de vernauwing kan de bloedstroom onvoldoende toenemen bij inspanning en komt er onvoldoende zuurstof in de beenspieren. Er ontstaat dan een zuurstoftekort. Bij een tekort aan zuurstof produceren de spieren verzurende afvalstoffen, die pijnkrampen in de spieren veroorzaken. 

Klachten bij Claudicatio Intermittens

Pijn tijdens het lopen is het belangrijkste verschijnsel bij etalagebenen. Veel patiënten met Claudicatio Intermittens voelen zich minder energiek, zijn vaak emotioneler en slapen slechter. Zij voelen zich beperkt in hun (dagelijkse) activiteiten, vooral wat betreft werk, vakantie, huishoudelijke en sociale activiteiten. Andere klachten van een vernauwing kunnen zijn: koude voeten, ontbreken van onderhuidse vetlaag, verlies van haar op voeten en tenen, droge schilferende huid, verdikte teennagels, (vaak met schimmelinfectie) en vertraagde nagelgroei of wondgenezing. 

Behandeling van Claudicatio Intermittens

Tijdens de eerste afspraak wordt gestart met een intake en een onderzoek. Daarna wordt er een aantal metingen gedaan (bloeddruk, hartfrequentie, lengte, gewicht, vetpercentage, etc.) en een wandeltest op de loopband. Vervolgens wordt er informatiemateriaal verstrekt, zodat u thuis op uw gemak nog eens alles kunt doorlezen. Is het onderzoek afgerond dan wordt u in een van de groepen ingedeeld en start de begeleide looptraining. Dit zal de eerste drie maanden twee keer in de week plaatsvinden, daarna enkele maanden één keer per week. Elke drie maanden zal geëvalueerd worden. Contact met de vaatchirurg of huisarts vindt regelmatig plaats. Op het moment dat u teruggaat naar de specialist wordt een rapportage meegegeven, zodat hij op de hoogte is van uw vorderingen en met u de situatie kan bespreken.

Looptraining bij Claudicatio Intermittens

Begeleide looptraining bij patiënten met Claudicatio Intermittens heeft als doel de pijnvrije en de maximale loopafstand te verbeteren. De doorbloeding van de kleinere bloedvaten (collateraalvorming) wordt gestimuleerd, waardoor er meer zuurstofrijk bloed naar de benen wordt vervoerd. Hierdoor treden minder snel klachten op in de benen. Een voorwaarde van de looptraining is dat deze met regelmaat gedaan wordt. Ervaring wijst uit dat alleen het advies aan patiënten meegeven om meer te gaan lopen niet het gewenste resultaat oplevert. Vanwege de pijn wordt vaak te vroeg gestopt, en wordt de training niet lang genoeg volgehouden. 
Door begeleide looptraining te volgen wordt u gestimuleerd door een fysiotherapeut om het programma vol te houden. Naast het lopen op een loopband wordt ook aandacht besteed aan krachttraining van de grote beenspieren en conditietraining. Het programma wordt afgestemd op uw eigen niveau. De fysiotherapeut heeft direct de mogelijkheid om uw programma aan te passen en te controleren. Daarnaast komen controle van houding en looppatroon en leefstijladviezen aan bod. 

Vaatchirurg

Na een eerste onderzoek door de vaatchirurg of huisarts worden patiënten die in aanmerking komen voor begeleide looptraining, doorverwezen naar de fysiotherapeut. De fysiotherapeut wordt, in overleg met de patiënt, geselecteerd uit een lijst van gespecialiseerde fysiotherapeuten (aangesloten bij Claudicationet) waarbij er gezocht wordt naar een praktijk dicht bij de woonplaats van de patiënt. De vaatchirurg speelt in het netwerk een centrale rol. Tijdens het behandeltraject vindt er regelmatig overleg plaats tussen de vaatchirurg en de fysiotherapeut.

Vergoeding

Sinds 1 januari 2017 wordt deze specifieke therapie door de zorgverzekeraars vergoed en kan de patiënt 37 behandelingen vergoed krijgen uit de basisverzekering in de periode van een jaar.