icon-ergoicon-fysioicon-handlogo-fysio Afspraak maken
Menu

Valpreventie

Valincidenten komen vaak voor bij mensen van 65 jaar en ouder en zijn de voornaamste oorzaak van letsel in deze leeftijdscategorie. Deze kunnen ernstige gevolgen hebben, waaronder pijnklachten en functiebeperkingen. Er ontstaat een verlies van zelfvertrouwen bij het uitvoeren van activiteiten van het dagelijks leven (ADL). Dit gaat vaak te kosten van onafhankelijkheid en autonomie.

De doelgroep is zelfstandig wonende ouderen, niet dementerend, met nog voldoende cognitieve vermogens in een thuissituatie of aanleunwoning met een valrisico met angst om te vallen.

Het is belangrijk om allereerst de risicofactoren in kaart te brengen. Verminderde kracht en evenwicht zijn belangrijk. Verder spelen onder andere slaaptabletten, een slecht gezichtsvermogen en de veiligheid in huis (verlichting, losse matjes) een rol.

Aanpak van dit probleem vergt dan ook een multidisciplinaire benadering door huisarts, POH, oudergeneeskundige, fysiotherapeut, ergotherapeut, etc.

Spierkracht, lenigheid, evenwicht en reactievermogen worden beschouwd als de meest voor de hand liggende beïnvloedbare risicofactoren voor valincidenten. Mensen, zelfs van in de 90, kunnen hun kracht en evenwicht verbeteren om zo betere stabiliteit te bereiken en valincidenten te vermijden

 

Wat kunnen wij bieden?

Het Otago thuisoefenprogramma (geombineerd met Zicht op Evenwicht)

Dit programma is specifiek ontwikkeld om valincidenten te voorkomen. Onze fysiotherapeuten zullen u hierbij ondersteunen.

  • Het programma bestaat uit een serie in moeilijkheidsgraad toenemende beenspierversterkende en evenwichtsoefeningen en een wandelschema
  • De oefeningen worden individueel voorgeschreven tijdens een serie van 5 huisbezoeken en nemen in moeilijkheidsgraad toe
  • De deelnemer ontvangt een activiteitenboekje met de instructies van de oefeningen en enkelgewichten (beginnend bij 1 kg) om weerstand te bieden bij de spierkrachtoefeningen
  • Het duurt ca. 30 min om de oefeningen uit te voeren. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij drie keer per week oefenen en minstens twee keer per week wandelen
  • De activiteiten worden bijgehouden in een schema. De fysiotherapeut belt ze iedere maand tussen de huisbezoeken door op, om ze te motiveren het programma vol te houden. Ondersteuning van familie en mantelzorgers is van groot belang.

In totaal duurt het programma ca. 9 behandelingen (huisbezoeken/ telefonische contacten) uitgespreid over ongeveer 6 maanden.

Onze ergotherapeuten zullen u thuis 1 of 2x bezoeken en met u samen bepalen hoe risicofactoren in huis verder verkleind kunnen worden. Denk daarbij aan losliggende matjes, slechte verlichting, etc..

Overleg met huisarts en praktijkondersteuner zal regelmatig plaatsvinden en is van belang om te bepalen of er nog andere factoren een rol spelen, zoals o.a. medicatie, verminderd gezichtsvermogen, etc.