icon-ergoicon-fysioicon-handlogo-fysio Afspraak maken
Menu

KISS-Syndroom

Wat is KISS?

Kiss staat voor Kopgewrichten Invloed bij Stoornissen in de Symmetrie. Het belangrijkste lichamelijke symptoom is het niet of beperkt beweeglijk zijn van de bovenste nekwervels van baby's. Hierdoor kunnen afwijkingen in de motoriek, het gedrag en de ontwikkeling van het kind ontstaan. Het ontstaat meestal bij de bevalling. Manueel therapeuten kunnen deze klachten in samenwerking met kinderfysiotherapeuten behandelen. Meestal zie je al verbetering na enkele behandelingen. Moeders hebben het gevoel dat ze “een ander kind gekregen hebben”. Als deze behandelingen in een vroeg stadium plaatsvinden dan is de kans op vervolgschade zeer klein.

KISS kun je verdelen in twee verschillende categorieën.

KISS I

KISS I heeft als kenmerk dat het hoofdje in een gefixeerde gedraaide en/of scheve stand staat. Dit kan leiden tot de volgende gevolgen:

 • Er een voorkeurshouding van het hoofdje aanwezig is. Dit kan leiden tot problemen bij de borstvoeding.
 • Het hoofdje aan de achter-en/of zijkant afgeplat raakt.
 • De houding van het lichaam verandert in kromme vorm.
 • De ontwikkeling van de motoriek eenzijdig achterblijft waardoor bijvoorbeeld ook het omrollen maar naar één kant wordt ontwikkeld en er geen of nauwelijks een kruipfase wordt doorlopen.

Verder kunnen ook de volgende verschijnselen optreden:

 • Slaapstoornissen en overmatig huilen (meer dan 3 uur per dag).
 • Niet op de buik kunnen/willen liggen.
 • Slik- en buikklachten.
 • Asymmetrische bilplooi.
 • Enkelzijdige beperking van het heupgewricht.

KISS II

Bij KISS II zien we dat het hoofdje achterover gefixeerd wordt in een extreme strekstand. Naast de kenmerken van Kiss I kunnen de volgende verschijnselen optreden.

 • Het overstrekken van de hele romp.
 • De borstvoeding geeft aan beide zijden problemen.
 • Het kindje kruipt niet of kort.
 • Afgeplat hoofdje middenachter en geen oprichtreactie van het hoofdje.
 • Het kind staat vaak al met 10 maanden.

Daarnaast kan nog sprake zijn van:

 • Uitgebreide slaapstoornissen.
 • Een slechte, houterige, motoriek.
 • Vaak en veel huilen (meer dan 3 uur per dag).
 • Het niet op de buik kunnen/willen liggen.

Oorzaak

KISS kan meerdere oorzaken hebben. De belangrijkste is een trage, langdurige bevalling waarbij het kindje met veel moeite wordt geboren, meestal met gebruik van een tang of vacuüm. Maar ook een erg snelle bevalling of een keizersnee kan KISS tot gevolg hebben. Het belangrijkste is dat het nekje van de pasgeborene het hoofdje niet kan volgen waardoor een soort ontwrichting ontstaat. Dat geeft bewegingsbeperking wat tot  bovenstaande gevolgen leidt.

De behandeling

Over het algemeen hebben kinderfysiotherapeuten en manueel therapeuten die in het KISS register staan contact met elkaar, onderzoeken ze KISS kinderen samen en behandelen ze ook samen. Ook kan het zo zijn dat de manueel therapeut de lichamelijke beperkingen wegneemt waarna de kinderfysiotherapeut het verzoek krijgt om de vertraagde motorische ontwikkeling ter hand te nemen.

Ten eerste wordt er onderzocht wat er aan de hand is, welke klachten het kindje vertoont en wat de lichamelijke gevolgen zijn. Ten tweede zal in onderling overleg worden besloten welk behandeltraject gevolgd gaat worden. De behandeling bestaat over het algemeen uit een aantal lichte bewegingsbevorderende handelingen op de nek en het bekken van de baby. Er is geen sprake van enige manipulatie. Vaak is er een lichte reactie van het kindje aanwezig. De beweeglijkheid verbetert meteen en ook het gedrag van het kindje verandert. Het is in het algemeen nodig om de behandeling een aantal malen te herhalen om de beweeglijkheid vast te houden. Meestal zijn een vier- tot vijftal behandelingen voldoende om te komen tot een volledig herstel. De kinderfysiotherapeut zal verder nog tips geven voor zinvolle oefeningen om het resultaat verder te onderhouden. Het blijkt dat, hoe jonger een kindje wordt behandeld, hoe beter en sneller het resultaat tot stand komt.